Privacy Policy2017-11-30T17:11:40+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności art.13 dekretu z mocą ustawy n. 196/2003 (Kodeks ochrony danych osobowych)
Dziękujemy za poświęcenie kilku minut naszej stronie internetowej w przedmiotowym dziale. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, aby chronić je lepiej, przygotowaliśmy następujące wskazówki dotyczące korzystania z danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1, pkt. f) dekretu z 30.06.2003, n. 196, Kodeks ochrony danych osobowych – precyzujemy, że osoby, których dane osobowe będą przetwarzane
Źródło danych osobowych
Dane osobowe są zbierane bezpośrednio przez osobę wypełniającą formularz.

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach: zarządzanie informacjami na temat produktów i usług Gruppo SCAI. Dostarczanie danych, chociaż nieobowiązkowe jest wymagane w komunikacji z żądanymi informacjami. Brak danych osobowych nie pozwoli osobie uzyskania żadanych informacji.

Sposoby przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy użyciu ręcznym, informatycznym i telematycznym ściśle związanym z celem, któremu ma służyć oraz w każdym przypadku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności.

Kategoria podmiotów, których dane mogą być ujawnione lub którzy mogą się z nimi zapoznać, jako osoby odpowiedzialne lub zobowiązane
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom i współpracownikom spółek Gruppo SCAI odpowiedzialnych za przetwarzanie danych na czas niezbędny do wykonania zamówionej usługi.

Administrator danych osobowych przetworzonych i realizacja praw wynikających z art. 7 Kodeksu ochrony danych osobowych.
Administratorem danych jest SCAI S.p.A., z siedzibą w Turynie, Corso Tazzoli 223, która w każdej chwili może skorzystać z praw przyznanych przez art. 7 Kodeksu ochrony danych osobowych w szczególności, uzyskanie kopii przetwarzanych danych, ich aktualizacji, korekty lub integracji, ich anulowania, anonimizacji lub zablokowania danych naruszających prawo.