Warsztaty bezpieczeństwo w sieci w Warszawie

Workshop sulla Sicurezza informatica a Varsavia Gruppo SCAI - SCAI Polska 29 ottobre 2015

Warsztaty na temat bezpieczeństwa danych, płatności elektronicznych i komunikacji online, zorganizowane w ramach Europejskiego Miesiąca bezpieczeństwa cyfrowego, które odbyły się 29 października 2015 roku w siedzibie Handlowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

 29 października 2015 – Warszawa, Warsztaty na temat Bezpieczeństwa w sieci

Warsztaty na temat Bezpieczeństwa Informacji, zorganizowane w Warszawie.

Konferencja, zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie i CERT.PL pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Polski, mająca na celu ukazanie kwestii zagrożeń w sieci i zaproponowanie ich rozwiązań. W konferecnji wzieli udział, F-Secure, Microsoft, Facebook, UPC Polska, Poczta Polska, ThinktankCyfrowy.pl i Hacker Space z Warszawy.

Uczestnicy konferencji
bezpieczeństwa w sieci zorganizowanej w Warszawie poznali najczęstsze zagrożenia występujące w sieci w Polsce i podczas warsztatów zdobyli wiedzę dotyczącą bardziej świadomego korzystania z narzędzi cyfrowych w zakresie bezpieczeństwa danych, płatności elektronicznych i komunikacji biznesowej w Internecie.

“W Polsce, codziennie 280.000 komputerów jest atakowanych przez złośliwe oprogramowania. To zjawisko jest niepokojące: w 2014 roku było też wiele ataków na użytkowników usług bankowości online – informuje CERT.PL, autor raportu na temat bezpieczeństwa w sieci w Polsce.

Link Konferencji: Konferencja na temat bezpieczeństwa informacji, Warszawa, 29/10/2015


Wyzwania związane z bezpieczeństwem informacji dla firm

Coraz większe stają się wyzwania dla firm mające na celu zapobieganie atakom w sieci i infrastruktury IT oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz kontynuacji działania usług IT.
Firmy z branży np. retail, według danych IDC, ponoszą średnio 6,2 ataków informatycznych rocznie, w tym 2,2 znalazło luki obrony z 6 do prawie 11 godzin. Jest również stale rosnąca sieć płatności elektronicznych i korzystania z różnych cyfrowych kanałów komunikacyjnych, w tym sieci społecznościowych.
Dlatego należy nałożyć nacisk w kwestii cyberbezpieczeństwa i networking w związku z czym należy podjąć odpowiednie rozwiązania techniczne, organizacjne i proceduralne w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji.

Cyberbezpieczeństwo i & Networking Services
Bezpieczeństwo systemów informatycznych, aplikacji i sieci przedsiębiorstw wymaga ciągłego monitorowania. Zjawiska takie jak BYOD (Bring Your Own Device), mobilność i cloud wymagają niezbędnych rozwiązań bezpieczeństwa: networking i wirless security policy, data management & applications security policy.

Firmy potrzebują partnerów z doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa IT, aby pomóc im w “identyfikowaniu” potencjalnych luk i zaproponować takie działania, które mają na celu ochronę sieci oraz danych przedsiębiorstw.


Bezpieczeństwo w sieci Gruppo SCAI
Celem Gruppo SCAI jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa w przepływie informacji pomiędzy sieciami i systemami firm. SCAI Cybersecurity Competence Center jest w stanie zaoferować firmom najlepsze rozwiązania dla ochrony sieci IP, bezpieczeństwa i zarządzania danymi. Oferuje także usługi identity § access management, application & data security i network security dla skutecznej globalnej strategii na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ne.Mo., Network Monitoring Tool
W zakresie monitorowania sieci IP przedsiębiorstwa, Gruppo SCAI opracowała proste, ale skuteczne narzędzie – tool, które pozwala na kontrolę i efektywne zarządzanie sieciami IP (routery, przełączniki, itp), a także monitorowanie usług web. Ne.Mo. jest używany przez wiodących operatorów tlc, data center, firmy i zwrace większą uwagę na łączność i włoskie usługi IT. SCAI Polska oferuje polskim podmiotom narzędzie tool, proste i skuteczne.

Cyber Security Intelligence
Ponadto, w zakresie badań i rozwoju, Gruppo SCAI Cyber tworzy systemy Cyber Security Intelligence,których celem jest identyfikacja potencjalnych ataków i analiza możliwych modeli ryzyka usług i systemów cyfrowej płatności. Celem powyższych prac jest realizacja zaawansowanych rozwiązań, które pomogą podmiotom zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa. Wkrótce rozwiązania Gruppo SCAI będą dostępne na rynku polskim.

2017-11-30T17:11:43+00:00January 27th, 2016|Categories: Bez kategorii, News|Tags: , , |