Document Management Warsztaty w Warszawie

Document Management Workshop a Varsavia, 7 0ttobre 2015 - Gruppo SCAI - SCAI Polska

SCAI Polska uczestniczyła w Konferencji – Document Management Workshop w Warszawie. Gospodarka cyfrowa wymaga szybkich decyzji i efektywnego radzenia sobie ze zmianami: firmy projektują systemy zarządzania dokumentami (DMS) z narzędziami coraz bardziej efektywnymi.

 09 październik 2015 – Warszawa, Warsztaty

Document Management Workshop: rozwiązania informatyczne – Document Management (DMS) i cyfryzacja pozwalają na zwiększenie skuteczności i zmniejszenie kosztów działalności podmiotów

Dematerializacja, podpis elektroniczny zaawansowany, rozwiązania ICT i normatywa prawna: SCAI Polska uczestniczyła w warsztatach Document Management Workshop organizowanych przez KSI w Warszawie 7 października 2015 roku, poruszając następujące tematy.

Systemy zarządzania dokumentami (DMS, Document Management System) pozwalają na skuteczne łączenie ludzi, procesów, dokumenty optymalizują transmisję danych i informacji. Dobry obieg dokumentów i informacji jest warunkiem koniecznym, aby móc podejmować skuteczne decyzje. Umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i lepszą koordynację działań między różnymi działami firmy i jest podstawą gospodarki cyfrowej.

Scenariusz zmian

Firmy i organizacje muszą zarządzać rosnącą liczbą dokumentów elektronicznych. Technologia rozwija się szybko, dostarczając nowe narzędzia. Zmienia się z normatywa dotycząca prywatności oraz ważności prawnej dokumentów. Łączyć się za pośrednictwem internetu z różnych urządzeń lub sieci stwarza nowe wyzwania. Dlatego istotne jest, aby przeanalizować procesy i rozwiązania obiegu dokumentów firmy.

Document Management Workshop a Varsavia, 7 0ttobre 2015 - Gruppo SCAI - SCAI Polska
Document Management Workshop a Varsavia, 7 0ttobre 2015 - Gruppo SCAI - SCAI Polska

Podczas warsztatów:

 • Zostały zaprezentowane rozwiązania do skanowania, zarządzania i poszukiwania dokumentów;
 • Dyskutowano na temat redukcji kosztów wydruku i obiegu dokumentów;
 • Przedstawiono różne propozycje systemów do zarządzania dokumentami i archiwizacji dokumentów.

Aby wyświetlić prezentację wydarzenia (w języku polskim) na stronie internetowej organizatora:
Konferencje KSI – www.konferencjeksi.pl

Warsztaty: niektóre poruszone tematy

 • Cyfryzacja dokumentów papierowych;
 • Rola metadanych do zarządzania i poszukiwania dokumentów;
 • Certyfikacja elektronicznych systemów archiwizacji;
 • Standaryzacja procesów zarządzania dokumentami;
 • Podpis elektroniczny gwarantujący ważność podpisanego dokumentu;
 • Zagadnienia i aspekty prawne;
 • Zarządzanie dokumentami mobilnymi (netbooki, tablety, smartfony);
 • Bezpieczeństwo, VPN, systemy szyfrowania, zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi;
 • E-administracja: Zarządzanie dokumentami i usługi dla obywateli;
 • CMS (Content Management System);
 • Fakturowanie i płatności elektroniczne;
 • Archiwizacja dokumentów w cloud i usługi SaaS.

SCAI Polska oferuje firmom polskim kompetencje, rozwiązania i usługi ICT Gruppo SCAI wspomagając je w procesie cyfryzacji. Podczas warsztatów zostały omówione regulacje prawne polskiej rzeczywistości i najlepsze praktyki zarządzania przepływem dokumentów i informacji o firmach z różnych sektorów.

Aby dowiedzieć się więcej o systemach zarządzania obiegiem dokumentów (document management system, DMS), patrz:
http://www.grupposcai.it/en/solutions/ecm-document-management-e-doc/