Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016-2020

Gruppo SCAI - SCAI Polska - Conferenza Sviluppo Digitale in Polonia 2016-2020 - 20160218 - 300x200w

Perspektywy rozwoju cyfrowego w Polsce na lata 2016-2020. Konferencja na temat wytycznych dotyczących digitalizacji i e-administracji, bezpieczeństwa cybernetycznego, telekomunikacji i bankowości

Krajowa Izba Gospodarcza – Warszawa 18/02/2016

Konferencja w Warszawie o liniach programowych rządu rozwoju cyfryzacji w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, a także Krzysztof Szubert Minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Rektor Politechniki Warszawskiej Jan Szmidt i dwóch przedstawicieli branży informatycznej Artur Wiza Asseco i Piotr Muszyński Orange Polska.

Głównym tematem spotkania była innowacja cyfrowa w Polsce, rozwój nowych technologii i projektów rządowych dotyczących cyfryzacji. Szczególną uwagę zwrócono na sieci, będące podstawą dla rozwoju gospodarczego kraju, kluczowe IoT (Internet of Things) i inne innowacje rewolucji cyfrowej.

Minister Anna Streżyńska oświadczyła, że zostaną uruchomione ważne programy inwestycyjne digitalizacji w administracji publicznej oraz w systemie bankowym.

Priorytetem Rządu polskiego jest dematerializacja procesów oraz modernizacja systemów bankowych; z tego powodu od połowy 2016 roku zostaną wdrożone działania wspierające eliminację papieru przez administrację publiczną, wraz z modernizacją mobilnych i stacjonarnych sieci, celem poprawy szybkości przesyłu danych, zwłaszcza w małych miejscowościach poza dużymi obszarami miejskimi Polski.

Więcej informacji na temat spotkania:
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016-2020


Gruppo SCAI zyskała na przestrzeni lat wysokie kwalifikacje w dematerializacji procesów i jest wiodącym dostawcą usług konsultingowych IT, wybrane przez najważniejsze włoskie instytucje bankowe oraz administrację publiczną.

SCAI Polska oferuje polskim firmom kompetencje, rozwiązania i usługi ICT Grupy SCAI, wspierając je w procesie digitalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o Grupie SCAI i naszych rozwiązaniach w zakresie dematerializacji procesów oraz ofercie dla branży bankowej i administracji publicznej:

Document Management
Cybersecurity & networking
Gruppo SCAI – Banking
Gruppo SCAI – Public Administration
Gruppo SCAI – Telecommunications